Du er herÅl

Ål


By stangsvingeren- Oprettet28 december 2008

Beskrivelse: 
En europæisk ål (den almindelige danske ål) er en ål, dvs en fisk hvis udseende minder om en slange. Den voksne ål kan blive 60–80 centimeter lang, men under særlige forhold kan den blive helt op til 150 centimeter - altså hvis der er meget mad og rimelig temperatur. Den findes i vandløb og Søer og i havet langs Europas og Nordafrikas kyster. Den er meget almindelig i Danmark. Ålens livscyklus har længe været et mysterium. Vi ved at ål drager til Sargassohavet i Atlanterhavet ud for Nordamerikas kyst, men det har endnu ikke været muligt at opservere den første del af parringen, eller fange gravide ål, eller ål med rogn; så vi ved til denne dag ikke om ål føder levende unger eller lægger æg. Ynglen føres fra Sargassohavet med den nordatlantiske havstrøm ind mod Europas kyster. De gennemsigtige, sammentrykte unger kaldes ålelarver. Der går 3 år, før de når kysterne, hvis de altså ikke er blevet ædt af andre havdyr forinden. Her forvandler de sig til glasål og er nu cirka 62 mm lange. Når de når frem til ferskvand, bliver de til gulål, som de kaldes på grund af den gule underside. Når de er udvokset, stopper de med at æde og laver yngledragten. Øjnene vokser, farverne ændres, undersiden bliver hvid, de hedder nu blankål. Blankålen søger om efteråret fra ferskvand ud mod Atlanterhavet og tilbage mod Sargassohavet for at yngle. Disse ejendommelige forhold blev først beskrevet af den danske biolog Johannes Schmidt som, understøttet af Carlsbergfondet, ledede en (eller flere?) ekspeditioner med havundersøgelsesskibet Dana.
Mindstemål (dk): 
Gulål. Limfjorden: 38 cm. Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde: 29,5 cm. Øvrige saltvand: 35,5 cm.