Du er herRødspætte

Rødspætte


By stangsvingeren- Oprettet28 december 2008

Beskrivelse: 
Rødspætten (pleuronectes platessa) er en bundfisk, der findes overalt i de danske farvande. Den foretrækker steder, hvor bunden består af sten, sand og grus. De små rødspætter findes på lavt vand, mens de voksne individer foretrækker det dybere vand, undertiden ud på 10-50 meters dybde.
Mindstemål (dk): 
25 cm: Østersøen og Bælterne (område 22-32). 27 cm: Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.
Fredningstider (dk): 
Saltvand. Rødspætte (Hun). Start: 15/1. Slut: 30/4. Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.